உங்கள் உயர்வுக்கு உறுதுணை! சண்ரவி பேர்ண் அனைத்க்காப்புறுதி + வங்கிக்கடன்.வங்கிக்கடன், காப்புறுதிகள் A லிருந்து Z வரைக்கும்

போக்குவரத்து

உங்கள் உறவினர்கள் சுவிஸ் வருவதற்கான மருத்துவக் காப்புறுதி குறைந்த கட்டணத்தில் உயர் தரத்தில் செய்து தருகின்றறோம்.

சட்டம்

சுவிஸ் வாழ்தமிழ் மக்கள் அனைவரும் செய்யவேண்டியது. ஏனெனில் இதன் பலன்கள் பன்மடங்கானவை!

வாகனக் காப்புறுதி

வாகனக்காப்புறுதி எம்மிடம் 30% வீதத்திலிருந்து செய்து தரப்படம்.

மழலைகள் சேமிப்பு

உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் நன்றாக அமைந்திட இன்றே திட்டமிடுங்கள்.

ஆயுள் காப்புறுதி

உங்களை நீங்களே வெற்றியாளனாக்கிக்கொள்ளுங்கள்...

மருத்துவம்

எங்களது மருத்துவக்காப்புறுதி இணைப்புகள் மூலம் மக்கள் பல சலுகைகளை பெற்றுக் கொண்டது

வருமானவரி

எம்முடன் தொடர்பு கொண்ட உங்கள் வருமான வரிச் சுமையை நீங்கள் குறைத்துக்கொள்ளவும்...

இலாபம் தரும் முதலீடுகள்

கவர்ச்சியான லாபம் தரக்கூடியதுடன் வரிச்சலுகையுடன் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பும் தரக்கூடியது.

வீடு

வீடு, தொழில் ஸ்தாபனங்கள் மற்றும் அனைத்துவிதமான நிறுவனங்களுக்கும் அடிப்படை வசதி கொண்ட ஒன்று.

உங்கள் உயர்வுக்கும் நம்பிக்கைகும் விரைவான சேவைக்கும் SMI Bern

போக்குவரத்து

உங்கள் உறவினர்கள் சுவிஸ் வருவதற்கான மருத்துவக் காப்புறுதி குறைந்த கட்டணத்தில் உயர் தரத்தில் செய்து தருகின்றறோம்.

வருமானவரி

எம்முடன் தொடர்பு கொண்ட உங்கள் வருமான வரிச் சுமையை நீங்கள் குறைத்துக்கொள்ளவும்

இலாபம் தரும் பணமுதலீடுகள்


கவர்ச்சியான லாபம் தரக்கூடியதுடன் வரிச்சலுகையுடன் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பும் தரக்கூடியது.

குழந்தைகளுக்கான சேமிப்பு

உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் நன்றாக அமைந்திட இன்றே திட்டமிடுங்கள்.

ஆயுள்க்காப்புறுதி

உங்களை நீங்களே வெற்றியாளனாக்கிக் கொள்ளுங்கள்...

மருத்துவம்

எங்களது மருத்துவக்காப்புறுதி இணைப்புகள் மூலம் மக்கள் பல சலுகைகளை பெற்றுக் கொண்டது தாங்கள் அறிந்ததே.

சட்டம்

சுவிஸ் வாழ்தமிழ் மக்கள் அனைவரும் செய்யவேண்டியது. ஏனெனில் இதன் பலன்கள் பன்மடங்கானவை!

வீடு

வீடு, தொழில் ஸ்தாபனங்கள் மற்றும் அனைத்துவிதமான நிறுவனங்களுக்கும் அடிப்படை வசதி கொண்ட ஒன்று.

வாகனங்கள்

வாகனக்காப்புறுதி எம்மிடம் 30% வீதத்திலிருந்து செய்து தரப்படம். எம்மிடம் அதிகூடிய சலுகை தகுந்த ஆலோசனையுடன் செய்துதரக் காத்திருக்கிறோம்.

வங்கிக்கடன்


உங்கள் அவசரத் தேவைக்கு பணம் வேண்டுமா? உங்களின் தேவையை நாம் நிவர்த்தி   செய்கின்றோம். வங்கிக்கடன் வட்டி வீதம் வட்டிவீதம் Ab 6% - 8வரை!